Tag: Johannes de Doperkerk

ite misa est

Zeventig jaar parochiegeschiedenis van de Johannes de Doperkerk in Huizum/Leeuwarden te boek gesteld. ‘Ite, missa est’, de een zal dit finale woord begrijpen als ‘De mis is afgelopen’, de ander zal het als ‘Gaat, u wordt gezonden’ vertalen. Beiden hebben

Tagged with: , ,
Top