Tag: kerk

Maria ten Hemelopneming, Wytgaard/Easterwierrum

         contactMaria ten HemelopnemingTjissema 29089 BG Wytgaardcontact.mariatenhemelopn@sintvitusparochie.nl gemeenschap- en beheercommissietaken en bevoegdhedencontact: gb.mariatenhemelopn@sintvitusparochie.nl  vieringen eucharistieviering wekelijks op donderdag om 19.00 uur en eucharistie- of communieviering om de 14 dagen op zondagochtend om 9.30 uur, zie het vieringrooster

Tagged with: , , , , ,

St. Bonifatius, Leeuwarden

          contactBonifatiuskerk Bonifatiusplein 218911 JT Leeuwardencontact.bonifatius@sintvitusparochie.nltel. (06) 82 40 36 80  gemeenschap- en beheercommissietaken en bevoegdhedencontact: gb.bonifatius@sintvitusparochie.nl vieringen eucharistieviering op vrijdagochtend om 9.30 uur eucharistie- of woord en communieviering eens in de veertiendagen volgens winterrooster op

Tagged with: , , , , , , , , , , ,

St. Martinus, Wergea/Warten

            adres Kerkbuurt 24 9005 PV Wergea contact.martinus@sintvitusparochie.nl stichting restauratie Sint Martinuskerk gemeenschap- en beheercommissie taken en bevoegdheden contact: gb.martinus@sintvitusparochie.nl digitale Muurkrant rondom de St. Martinus 9e jrg nr 5 (19 mei 2021) 9e jrg

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Top