Tag: kerk

St. Martinus, Wergea/Warten

            adres Kerkbuurt 24 9005 PV Wergea contact.martinus@sintvitusparochie.nl gemeenschap- en beheercommissie taken en bevoegdheden contact: gb.martinus@sintvitusparochie.nl digitale Muurkrant rondom de St. Martinus (lokale informatie) Het laatste nummer: Muurkrant jrg.7, nr. 6 juli 2019 Muurkrant-archief redactie Muurkrant:

Tagged with: , , , , , , , , , , ,

St. Bonifatius, Leeuwarden

          contact Bonifatiuskerk Bonifatiusplein 21 8911 JT Leeuwarden contact.bonifatius@sintvitusparochie.nl tel. (058) 212 09 84 gemeenschap- en beheercommissie taken en bevoegdheden contact: gb.bonifatius@sintvitusparochie.nl vieringen ochtendgebed van maandag t/m vrijdag om 9.00 uur (in Pater Titus Kapel) eucharistieviering

Tagged with: , , , , , , , , ,

Maria ten Hemelopneming, Wytgaard/Easterwierrum

          contact Maria ten Hemelopneming Tjissema 2 9089 BG Wytgaard contact.mariatenhemelopn@sintvitusparochie.nl gemeenschap- en beheercommissie taken en bevoegdheden contact: gb.mariatenhemelopn@sintvitusparochie.nl  vieringen eucharistieviering wekelijks op donderdag om 19.00 uur en eucharistie- of communieviering om de 14 dagen op

Tagged with: , , , ,
Top