Tag: kerken

kerkgebouwen

De kerken van de Sint-Vitusparochie de St. Bonifatius in Leeuwarden de St. Dominicus in Leeuwarden de Maria ten Hemelopneming in Wytgaard de St. Martinus in Wergea dagkapel St. Marcuskerk De geloofsgemeenschap van Jirnsum viert de liturgie in de dagkapel van

Tagged with: ,
Top