Tag: kerkgebouwen

Maria ten Hemelopneming, Wytgaard/Easterwierrum

         contactMaria ten HemelopnemingTjissema 29089 BG Wytgaardcontact.mariatenhemelopn@sintvitusparochie.nl gemeenschap- en beheercommissietaken en bevoegdhedencontact: gb.mariatenhemelopn@sintvitusparochie.nl  vieringen eucharistieviering wekelijks op donderdag om 19.00 uur en eucharistie- of communieviering om de 14 dagen op zondagochtend om 9.30 uur, zie het vieringrooster

Tagged with: , , , , ,

St. Dominicus, Leeuwarden

          contactDominicuskerkHarlingerstraat 268913 CE Leeuwardencontact.dominicus@sintvitusparochie.nl gemeenschap- en beheercommissietaken en bevoegdhedencontact: gb.dominicus@sintvitusparochie.nl vieringen op maandag en woensdag – aanvang 19:00 uur.  eucharistie- of woord en communieviering op zaterdag wekelijks om 19:00in de winterperiode echter een keer per

Tagged with: , , , , , , , , , , , , ,

kerkgebouwen

De kerken van de Sint-Vitusparochie de St. Bonifatius in Leeuwarden de St. Dominicus in Leeuwarden de Maria ten Hemelopneming in Wytgaard de St. Martinus in Wergea dagkapel St. Marcuskerk De geloofsgemeenschap van Jirnsum viert de liturgie in de dagkapel van

Tagged with: ,

St. Bonifatius, Leeuwarden

          contactBonifatiuskerk Bonifatiusplein 218911 JT Leeuwardencontact.bonifatius@sintvitusparochie.nltel. (06) 82 40 36 80  gemeenschap- en beheercommissietaken en bevoegdhedencontact: gb.bonifatius@sintvitusparochie.nl vieringen eucharistieviering op vrijdagochtend om 9.30 uur eucharistie- of woord en communieviering op zondag wekelijks om 11.00in de winterperiode

Tagged with: , , , , , , , , , , ,

St. Martinus, Wergea/Warten

            adres Kerkbuurt 24 9005 PV Wergea contact.martinus@sintvitusparochie.nl stichting restauratie Sint Martinuskerk gemeenschap- en beheercommissie taken en bevoegdheden contact: gb.martinus@sintvitusparochie.nl   digitale Muurkrant rondom de St. Martinus 9e jrg nr 5 (19 mei 2021) 9e

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Top