Tag: kerkgebouwen

Maria ten Hemelopneming, Wytgaard/Easterwierrum

          contact Maria ten Hemelopneming Tjissema 2 9089 BG Wytgaard contact.mariatenhemelopn@sintvitusparochie.nl gemeenschap- en beheercommissie taken en bevoegdheden contact: gb.mariatenhemelopn@sintvitusparochie.nl  vieringen eucharistieviering wekelijks op donderdag om 19.00 uur en eucharistie- of communieviering om de 14 dagen op

Tagged with: , , , , ,

St. Dominicus, Leeuwarden

          contact Dominicuskerk Harlingerstraat 26 8913 CE Leeuwarden contact.dominicus@sintvitusparochie.nl gemeenschap- en beheercommissie taken en bevoegdheden contact: gb.dominicus@sintvitusparochie.nl vieringen op maandag, woensdag en zaterdag, aanvang 19:00 uur vieringrooster (met meer informatie) English Mass, on the first Monday

Tagged with: , , , , , , , , , , , , ,

kerkgebouwen

De kerken van de Sint-Vitusparochie de St. Bonifatius in Leeuwarden de St. Dominicus in Leeuwarden de Maria ten Hemelopneming in Wytgaard de St. Martinus in Wergea dagkapel St. Marcuskerk De geloofsgemeenschap van Jirnsum viert de liturgie in de dagkapel van

Tagged with: ,
Top