Tag: kerkgebouwen

Maria ten Hemelopneming, Wytgaard/Easterwierrum

          contact Maria ten Hemelopneming Tjissema 2 9089 BG Wytgaard contact.mariatenhemelopn@sintvitusparochie.nl gemeenschap- en beheercommissie taken en bevoegdheden contact: gb.mariatenhemelopn@sintvitusparochie.nl  vieringen Ivm de anderhalve-meter-samenleving vragen wij u zich aan te melden voor vieringen. eucharistieviering wekelijks op donderdag

Tagged with: , , , , ,

St. Dominicus, Leeuwarden

          contact Dominicuskerk Harlingerstraat 26 8913 CE Leeuwarden contact.dominicus@sintvitusparochie.nl gemeenschap- en beheercommissie taken en bevoegdheden contact: gb.dominicus@sintvitusparochie.nl vieringen Ivm de anderhalve-meter-samenleving vragen wij u zich aan te melden voor vieringen.  op maandag, woensdag en zaterdag, aanvang

Tagged with: , , , , , , , , , , , , ,

kerkgebouwen

De kerken van de Sint-Vitusparochie de St. Bonifatius in Leeuwarden de St. Dominicus in Leeuwarden de Maria ten Hemelopneming in Wytgaard de St. Martinus in Wergea dagkapel St. Marcuskerk De geloofsgemeenschap van Jirnsum viert de liturgie in de dagkapel van

Tagged with: ,
Top