Tag: koren

koren

De Sint-Vitusparochie telt meerdere koren  Bonifatiuscantorij Cantores Titus Brandsma Sint-Ceciliakoor, Wergea/Warten Sint-Ceciliakoor, Wytgaard Franciscus Thema Koor Johannes-Franciscuskoor St. Vitus kinder- en jeugdkoor Rouw- en trouwkoor Op verzoek zingt het koor bij uitvaarten en huwelijken. Het koor heeft een wisselende samenstelling.

Tagged with:

kerkmuziek / koren

Hendrikje van den Berg is de kerkmusicus van onze parochie. Zij heeft overleg met en adviseert de pastores over de muziekkeuze in de liturgie. Zij is dirigent van meerdere koren, is organist en contactpersoon en coördinator voor de koreninzet in

Tagged with: , , , , ,
Top