Tag: kruiswegstaties

liturgie

Update 15-02-2024 Geïnspireerd door het evangelie werken wij met elkaar aan groei in geloof en christelijke spiritualiteit. In de liturgie eren en ontmoeten wij God. Wij komen samen om in woord en teken, in gebed en gezang ons geloof te

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,

lezingen

Locatie Titus Brandsma Huis, tenzij anders vermeld Bonifatiusplein 21, Leeuwarden. Tel 058-2120984Opgave via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl of via aanmeldformulier ALLE ACTIVITEITEN ZIJN VERVALLEN TOT NA DE LOCKDOWN.Houd de parochiekalender en de nieuwspagina in de gaten voor TUSSENTIJDSE wijzigingen hierop. Catechese voor volwassenen Onderstaande cursussen worden

Tagged with: , , , , , ,

meer weten?

Op deze pagina verzamelen we informatie over uiteenlopende onderwerpen Rooms-Katholieke Kerk (Wikipedia) ontstaan en betekenis kruiswegstaties een link naar de kruiswegstaties in onze parochiekerken vindt u op de kerkpagina’s (bovenaan de pagina ‘Welkom’) moderne kruiswegstaties Een oecumenisch project met moderne

Tagged with: ,

dagkapel St. Marcus Jirnsum

          bezoekadres Rijksweg 27 Jirnsum contact.marcus@sintvitusparochie.nl gemeenschap- en beheercommissie taken en bevoegdheden postadres Molenhiem 14 9011 TC Jirnsum contact: gb.marcus@sintvitusparochie.nlb.marcus@sintvitusparochie.nl  vieringen tweewekelijks op donderdagochtend 9.30 uur volgens rooster vieringrooster met alle vieringen binnen de Sint-Vitusparochie kerkgebouw

Tagged with: , , , ,

Maria ten Hemelopneming, Wytgaard/Easterwierrum

         contactMaria ten HemelopnemingTjissema 29089 BG Wytgaardcontact.mariatenhemelopn@sintvitusparochie.nl gemeenschap- en beheercommissietaken en bevoegdhedencontact: gb.mariatenhemelopn@sintvitusparochie.nl  vieringen eucharistieviering wekelijks op donderdag om 19.00 uur en eucharistie- of communieviering om de 14 dagen op zondagochtend om 9.30 uur, zie het vieringrooster

Tagged with: , , , , ,

St. Dominicus, Leeuwarden

          contactDominicuskerkHarlingerstraat 268913 CE Leeuwardencontact.dominicus@sintvitusparochie.nl gemeenschap- en beheercommissietaken en bevoegdhedencontact: gb.dominicus@sintvitusparochie.nl vieringen op maandag en woensdag – aanvang 19:00 uur.  eucharistie- of woord en communieviering op zaterdag wekelijks om 19:00in de winterperiode echter een keer per

Tagged with: , , , , , , , , , , , , ,

St. Bonifatius, Leeuwarden

          contactBonifatiuskerk Bonifatiusplein 218911 JT Leeuwardencontact.bonifatius@sintvitusparochie.nltel. (06) 82 40 36 80  gemeenschap- en beheercommissietaken en bevoegdhedencontact: gb.bonifatius@sintvitusparochie.nl vieringen eucharistieviering op vrijdagochtend om 9.30 uur eucharistie- of woord en communieviering op zondag wekelijks om 11.00in de winterperiode

Tagged with: , , , , , , , , , , ,

St. Martinus, Wergea/Warten

            adres Kerkbuurt 24 9005 PV Wergea contact.martinus@sintvitusparochie.nl stichting restauratie Sint Martinuskerk gemeenschap- en beheercommissie taken en bevoegdheden contact: gb.martinus@sintvitusparochie.nl   digitale Muurkrant rondom de St. Martinus 9e jrg nr 5 (19 mei 2021) 9e

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Top