Tag: nieuwe naam

de ‘Friese’ Sint-Vitusparochie

De Sint-Vitusparochie is ontstaan op 1 januari 2018 door samenvoeging van de parochies van Wergea/Warten, Wytgaard, Easterwierrum, Jirnsum en Leeuwarden e.o. oprichtingsdecreet Sint-Vitusparochie een nieuwe naam voor een nieuwe parochie wie was Sint-Vitus parochiezegel van de Friese Sint-Vitusparochie De Sint-Vitusparochie

Tagged with: , , , , ,

Sint-Vitus, nieuwe parochienaam

Sint-Vitus, nieuwe parochienaam Onze nieuwe bisschop mgr. van den Hout heeft de besturen van Om de Zuid en Leeuwarden per brief geïnformeerd dat we samen vanaf januari 2018 als parochie Sint-Vitus verdergaan. In het weekend van 10 en 11 juni

Tagged with: , , , , , , ,
Top