Tag: oecumene

2018-01-28 oecumenische viering

Tagged with:

‘mienskip’ tijdens oecumenische viering

Het thema van de oecumenische viering op 28 januari in de Bonifatiuskerk was ‘ont-ketend’ en haakte aan bij het danklied van Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, dat het Joodse oerverhaal vertelt over de bevrijding uit de Egyptische slavernij.  Het verhaal

Tagged with: , ,

oecumene

Jaarlijks vinden een aantal oecumenische gebedsvieringen en oecumenische ontmoetingen plaats. waar in Leeuwarden, afwisselend in de Schakel, de Grote of Jacobijner Kerk en de Bonifatiuskerk in januari samen met de PKN-kerken (Grote Kerk-Fenix-Goede Herder-Adelaar-Regenboog) in oktober samen met de Schakel (PKN-kerk) en

Tagged with: , , , ,
Top