Tag: oprichtingsdecreet

de ‘Friese’ Sint-Vitusparochie

De Sint-Vitusparochie is ontstaan op 1 januari 2018 door samenvoeging van de parochies van Wergea/Warten, Wytgaard, Easterwierrum, Jirnsum en Leeuwarden e.o. oprichtingsdecreet Sint-Vitusparochie een nieuwe naam voor een nieuwe parochie wie was Sint-Vitus parochiezegel van de Friese Sint-Vitusparochie De Sint-Vitusparochie

Tagged with: , , , , ,
Top