Tag: parochiezegel

de ‘Friese’ Sint-Vitusparochie

De Sint-Vitusparochie is ontstaan op 1 januari 2018 door samenvoeging van de parochies van Wergea/Warten, Wytgaard, Easterwierrum, Jirnsum en Leeuwarden e.o. oprichtingsdecreet Sint-Vitusparochie een nieuwe naam voor een nieuwe parochie wie was Sint-Vitus parochiezegel van de Friese Sint-Vitusparochie De Sint-Vitusparochie

Tagged with: , , , , ,

parochiezegel Sint-Vitus

De tekst van de zegel is Latijn, simpelweg omdat in elk geval vanuit (de huidige parochie te Leeuwarden) doopbewijzen, e.d. internationaal worden verzonden. Daarbij heeft Latijn een grotere nut dan Nederlands. Om tot correct Latijn te komen moet de zin “parochiezegel

Tagged with: ,
Top