Tag: reserveren

reserveringen

Het aanvragen van vergaderruimte en audio-visuele middelen gaat als volgt. voor het Titus Brandsma Huis kunt u mailen naar kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl voor het parochiehuis van de Dominicuskerk kunt u mailen naar gb.dominicus@sintvitusparochie.nl voor de parochiezaal van de Maria ten Hemelopneming kunt u mailen

Tagged with: , ,

parochiesecretariaat

Bij het parochiesecretariaat kunt u terecht voor het volgende opgave voor cursussen (naam cursus, datum, aantal personen, afzender) aanvragen gebedsintenties / misintenties  aanvragen doopbewijzen via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl aanvragen cursusboekjes Catechese en Spiritualiteit (deze kunt u online inzien op de webpagina Catechese en

Tagged with: , , , , , , , , ,
Top