Tag: rozenkransgebed

Maria ten Hemelopneming, Wytgaard/Easterwierrum

         contactMaria ten HemelopnemingTjissema 29089 BG Wytgaardcontact.mariatenhemelopn@sintvitusparochie.nl gemeenschap- en beheercommissietaken en bevoegdhedencontact: gb.mariatenhemelopn@sintvitusparochie.nl  vieringen eucharistieviering wekelijks op donderdag om 19.00 uur en eucharistie- of communieviering om de 14 dagen op zondagochtend om 9.30 uur, zie het vieringrooster

Tagged with: , , , , ,

gebedsgroepen

  Gebedsgroepen in de Sint-Vitusparochie Rozenkransgebed De maanden mei en oktober zijn traditioneel gewijd aan Maria. In die maanden is er iedere woensdagavond om 19.30 rozenkransbidden in de St. Martinuskerk van Wergea/Warten en in de Maria Tenhemelopneming in Wytgaard.  Stille

Tagged with: , , , , ,
Top