Tag: Sacrament van Boete en Verzoening

de Goede Week (algemeen)

Onze hoop op vergeving, verzoening en eeuwig leven is geworteld in Jezus’ lijden en verrijzenis. Daarom is de Goede Week voor christenen de kern van het geloof. De Goede Week begint op Palmpasen of Passiezondag met Jezus’ glorieuze intocht in

Tagged with: , , , , , , ,
Top