Tag: vergaderruimte

reserveringen

Het aanvragen van vergaderruimte en audio-visuele middelen gaat als volgt. voor het Titus Brandsma Huis kunt u mailen naar kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl voor het parochiehuis van de Dominicuskerk kunt u mailen naar gb.dominicus@sintvitusparochie.nl voor de parochiezaal van de Maria ten Hemelopneming kunt u mailen

Tagged with: , ,
Top