Tag: vitusnijs

VitusNijs

Het ParochieMagaZin van de Sint-Vitusparochie Kopij voor het volgende nummer kunt u sturen naar vitusnijs@sintvitusparochie.nl  Graag aanleveren uiterlijk 21 juni 2021, verschijnt 13 juli 2021. archief (te beginnen met het meest recente nummer) VitusNijs Jrg. 4, nr. 3 (mei/juni/juli 2021) VitusNijs

Tagged with: , ,
Top