Year: 2021

Adema-orgel Bonifatius komt tot klinken

Tijdens de zondagsviering van 5 september jl. bespeelde Siegfried Derks voor de eerste maal tijdens de zondagsviering het orgel. Het resultaat mag er zijn; het orgel kent vele fraaie stemmen en vult met gemak de grote kerkruimte.  De orgelbouwer legt

Tijdschriftenactie voor gevangenen

Ook dit jaar werken Exodus en de kerken van Leeuwarden samen in een actie voor de gevangenen in de Marwei. Deze keer worden tijdschriften ingezameld voor de mannen. Door de coronamaatregelen hebben zij dit jaar vrijwel geen bezoek gehad en

Er zijn nog een aantal puzzels beschikbaar!

Ludiek actie maand mei: Puzzels – update In de maand mei waren alle parochianen in de gelegenheid tot het bestellen van een puzzel met de prachtige afbeelding van het Titus Brandsma Huis. Er zijn nog een aantal puzzels beschikbaar! Bent

ludieke acties Titus Brandsma Huis

  De verbouwing van het Titus Brandsma Huis vordert al gestaag. Voor de inrichting van de Franciscuszaal wordt er door middel van ludieke acties geld ingezameld. Geluidsapparatuur, opnameapparatuur, een digitaal scherm, verlichting etc. Daar is ongeveer 5000 euro voor nodig.

Tagged with: , , , , , ,

verlopen grafrechten begraafplaats Jirnsum

wereldcommunicatiedag

Zondag 16 mei vierde de Kerk voor de 55e keer Wereldcommunicatiedag. In zijn boodschap voor deze dag spreekt paus Franciscus over communiceren door ontmoeting, door daar heen te gaan waar de ander is. Lees verder op www.rkk.nl Heer, leer ons buiten onszelf

feest Eerste Heilige Communie

Op zondag 30 mei ging in een feestelijke viering in de Bonifatiuskerk een groep kinderen voor het eerst ter communie.

collecte en giften via QR-code

Het coronavirus drukt een zware stempel op de hele samenleving en ook op onze geloofsgemeenschappen. Al een hele tijd zijn vieringen maar beperkt toegankelijk. Dit is ook merkbaar aan de inkomsten uit collectes en giften. Wij begrijpen best dat u

Top