Year: 2017

‘Alles heeft zijn tijd’

Samen verder als Sint-Vitusparochie De Oudejaarsviering was wel een heel bijzondere. We vierden het afscheid van de Titus Brandsma Parochie Leeuwarden en de parochies Wergea/Warten, Wytgaerd, Easterwierrum en Jirnsum. De viering was tevens de start van de nieuwe Sint-Vitusparochie. Het was

orgelrestauratie Bonifatius gaat los

Na vele jaren van plannen maken en fondsenwerving is het dan eindelijk zover: in januari verwijdert orgelbouwer Adema het orgel van de koorzolder en neemt het mee naar zijn werkplaats in Hillegom. Daar zal het worden gerestaureerd. Wanneer de terugplaatsing

Tagged with: ,

startviering nieuwe Sint-Vitusparochie op Oudejaarsdag

Oudejaarsdagliturgie op zondag 31 december in de Bonifatiuskerk. Deze Oudejaarsviering om 11.00 uur in de Bonifatiuskerk is een heel bijzondere viering. De Titus Brandsma Parochie Leeuwarden houdt op te bestaan en gaat met de samenwerkende parochies van Om de Zuid

Top