startviering nieuwe Sint-Vitusparochie op Oudejaarsdag

Oudejaarsdagliturgie op zondag 31 december in de Bonifatiuskerk.

Deze Oudejaarsviering om 11.00 uur in de Bonifatiuskerk is een heel bijzondere viering. De Titus Brandsma Parochie Leeuwarden houdt op te bestaan en gaat met de samenwerkende parochies van Om de Zuid (Wergea/Warten, Wytgaerd, Easterwierrum en Jirnsum) samen verder als Sint-Vitusparochie.

De viering is een parochiƫle viering voor alle parochianen van de nieuwe Sint-Vitusparochie. Tijdens het openingslied worden de doopboeken, huwelijksboeken en overlijdensboeken van elke locatie binnengedragen. Zij zullen vanaf zondag worden bewaard in de kluis van het Titus Brandsma Huis.

De doop-,huwelijks- en overlijdensboeken van de oude parochies zullen tijdens de viering worden gesloten en we zullen een nieuw doop-, huwelijks- en overlijdensboek voor de Sint-Vitusparochie openen.

Het is tevens het moment om afscheid te nemen van onze oude website en per 1 januari over te gaan op www.sintvitusparochie.nl met een primeur voor alle bezoekers van de startviering.