Year: 2022

Low Waste – tips duurzaamheid

vredeswake Oekraine

Vredeswake bij het paard op de Nieuwstad Vanaf nu is er elke donderdagmiddag van 17 tot 17.30 uur een vredeswake bij het paard op de Nieuwstad in Leeuwarden. In stilte bidden en waken we voor de vrede in Oekraine en

gebeden voor Oekraine

roepingenavonden

Iedere derde vrijdag van de maand organiseert pastoor Tjitze Tjepkema in Heerenveen de roepingenavond.Elke avond begint met een Eucharistieviering, waarna met z’n allen gegeten wordt. Daarna volgtcatechese aan de hand van de Youcat bijbel. Tijdens de avonden is veel ruimte

missie en visie 2022 – 2027

inzegening en heropening Titus Brandsma Huis

opening TBH in Leeuwarder Courant

opening TBH in Friesch Dagblad

Top