27-03: brief van de pastores

Beste parochianen en werkgroepen,

Wat is de stand van zaken op dit moment (vrijdag 27 maart 2020)

  • Er zijn tot 1 juni geen weekendvieringen en geen doordeweekse vieringen. (Tenzij er iets verandert in de richtlijnen van de regering).
  • Uitvaarten kunnen alleen in kleine kring gevierd worden. Deze kunnen in een kerk, mits wordt voldaan aan de voorschriften van de RIVM: anderhalve meter afstand (dus geen handen schudden, of andere aanrakingen, alleen schriftelijke condoleance, geen uitreiking communie, wie verkouden is of koortsig of ziek blijft thuis). 
  • De enige communie die mogelijk is, is de ziekencommunie bij de ziekenzalving.
  • Er zijn in de parochie geen samenkomsten of vergaderingen (mits via skype of telefoon, maar niet fysiek bij elkaar).
  • Voor de Goede Week en Pasen zijn ook geen publieke vieringen mogelijk. Wel kan er in de parochie door het pastoraal team gevierd worden. Op de openingspagina van de website staan verschillende mogelijkheden om vieringen te streamen zodat parochianen die via de computer kunnen meevieren. Dit wordt waar nodig dagelijks bijgewerkt. 
  • Verder wordt er bijna elke dag iets op de website geplaatst. We hopen dat we zo met elkaar verbonden blijven. En dat ons geloof op deze manier toch versterkt wordt in deze woestijntijd.

Kijk dus regelmatig op de website!
Ter bemoediging hierbij een link naar de brief van de bisschop.
En laten we elkaar blijven vasthouden op afstand! 
Het pastoresteam

P.S. Voor vragen kunt u altijd terecht bij een van de pastores:

  • Pastoor van der Wal: 058-2894090
  • Pastor Kamsma-Kunst: 06-12804205
  • Pastor Minnema: 06-24843682
Tagged with: ,