vormselviering

Op 17 april hebben vier jongeren van de groep het sacrament van het Vormsel ontvangen. Na drie jaar voorbereiding via maandelijkse bijeenkomsten over Bijbel, bidden, de traditie, liturgie, rituelen, diaconie, bestuur, en het leven van alledag. Er zouden nog 12 andere jongeren het sacrament van het Vormsel dit jaar ontvangen, maar vanwege de corona is het voor hen uitgesteld naar volgend jaar. De parochie mag blij zijn met deze jonge mensen !
Ook het Friesch Dagblad heeft er aandacht aan besteed.