it giet oan….

Nu de verbouwing van het Titus Brandsma Huis een daadwerkelijke aanvang heeft genomen, zijn er door de aannemer hekken rond de voormalige pastorie geplaatst. Dat heeft consequenties voor het parkeren van auto’s en het stallen van fietsen door bezoekers van de kerk.

De beheercommissie St. Bonifatiuskerk heeft hierover een emailbericht doen uitgaan. Wanneer u dit bericht niet heeft ontvangen maar u wel geïnformeerd wilt worden, dan kunt u contact opnemen met de beheercommissie via gb.bonifatius@sintvitusparochie.n