‘katholiek zo gek nog niet…!’

katholiekzogeknogniet-voorkanteen cursus voor wie (opnieuw) kennis wil maken met het katholieke geloof

Locatie Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21, Leeuwarden.
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, tel 058-2120984.

Door corona vervallen de activiteiten tot 28 november. Wat na die datum mogelijk, is weten we nog niet. Kijk daarom regelmatig op de parochiekalender, die wordt doorlopend bijgewerkt.

I.v.m. corona geeft u zich voor iedere activiteit op!
HOE DOET U DAT
– bij opgave activiteit, datum en nummer vermelden
– uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week vóór de activiteit.
WAAR GEEFT U ZICH OP
– per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
– telefonisch (058-2120984) op maandag en woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur)
– aan een aanmeldsysteem via de website wordt gewerkt.

  • Katholiek zo gek nog niet… (KZGNN) door pastoor Bert van der Wal (act.nr. bij data, hieronder)

Door de coronacrisis is de cursus KZGNN niet afgerond. In september wordt de draad weer opgepakt. Tijdens de eerste avond worden de onderwerpen van de al gegeven avonden samengevat. Daarna wordt de cursus vervolgd. Nieuwe deelnemers zijn welkom!
De cursus is bedoeld voor mensen die katholiek willen worden, maar ook voor degenen die katholiek zijn en hun geloof willen opfrissen en spiritueel willen groeien. De cursus kan worden afgesloten met het ontvangen van het heilig Doopsel of, als u al bent gedoopt in een andere traditie, met het heilig Vormsel.
– Data: 3 september (nr. 3), 1 (nr. 19) en 22 oktober (nr. 30), 12 november (nr. 44) en 3 december (nr. 56)
– Aanvang: 20 uur
– Kosten: 10 euro (eenmalig)

  • Vervolgcursus Katholiek zo gek nog niet … door pastoor Bert van der Wal (act.nr. bij data, hieronder)

De vervolgcursus is voor mensen die de cursus ‘Katholiek zo gek nog niet’ hebben voltooid en hun geloof nog verder willen verdiepen. Deelnemers reiken zelf de onderwerpen aan waarover in deze vervolgcursus wordt gesproken.
– Data: 17 september (nr. 12), 29 oktober (nr. 33) en 26 november (nr. 51)
– Aanvang: 20 uur
– Kosten: 10 euro (eenmalig)

Voor een volledig overzicht van de najaarsactiviteiten, zie het programmaboekje.

Hierbij een Engelstalige folder / English folder met algemene informatie over de Sint-Vitusparochie voor niet-Nederlands sprekende mensen.