‘katholiek zo gek nog niet…!’

katholiekzogeknogniet-voorkanteen cursus voor wie (opnieuw) kennis wil maken met het katholieke geloof

De cursus KZGNN is door de coronacrisis, maar gedeeltelijk gegeven. Daarom pakken we in september 2020 de draad weer op.

De cursus is voor wie katholiek wil worden en voor degenen die wel katholiek zijn, maar zijn of haar geloof wil ‘opfrissen’ en een rijkere inhoud geven. De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholiek geloof, om spiritueel te groeien. We hebben het o.a. over de schepping, de heilsgeschiedenis, geloofsbelijdenissen, kerkelijk jaar, sacramenten en liturgie.
Nieuwe deelnemers zijn welkom! 

Op de eerste bijeenkomst zullen we de onderwerpen van de al gegeven avonden samenvatten. Daarna vervolgen we de cursus.

De cursus kan afgesloten worden met het ontvangen van het heilig Doopsel of, als u in een andere kerk bent gedoopt, met het heilig Vormsel.

De start is op donderdag 3 september,  20.00 uur
Pastoor B. van der Wal verzorgt de cursus.
Opgave voor deze cursus bij het kerkelijk bureau.
Email: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Hierbij een Engelstalige folder / Engelse folder met informatie over de Sint-Vitusparochie voor niet-Nederlands sprekende mensen.