‘katholiek zo gek nog niet!’

een cursus voor wie (opnieuw) kennis wil maken met het katholieke geloof

  • vervolgcursus ‘katholiek zo gek nog niet!’
    gegeven door pastoor B. van der Wal.

De vervolgcursus is bestemd voor wie de cursus ‘Katholiek, zo gek nog niet’ al gevolgd heeft… en het geloof verder wil verdiepen. De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt.

Begeleiding:     pastoor B. van der Wal
Data:                3 oktober, 7 november en 12 december
Aanvang:         20.00 uur
Kosten:            eenmalig 10 euro
Plaats:             Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden
Opgave voor deze cursus bij het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

  • basiscursus ‘katholiek, zo gek nog niet!’

katholiekzogeknogniet-voorkant

Een nieuwe basiscursus ‘Katholiek zo gek nog niet..’ start in januari 2020. U kunt zich al voor deze cursus opgeven bij het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

De basiscursus is opgezet voor niet-katholieken die willen ontdekken waar katholieken voor gaan en voor wie al katholiek is maar het geloof wil herontdekken of verdiepen.
De cursus kan (!) afgesloten worden met het Doopsel of als u in een andere kerk al bent gedoopt met het Vormsel. Deelname verplicht echter tot niets. De cursus behandelt onder meer de schepping, Gods Menswording in Jezus van Nazareth, het heil dat Jezus brengt, de sacramenten en natuurlijk de liturgie.

De cursus wordt gegeven door pastoor B. van der Wal. De kosten zijn eenmalig € 10,00. Data volgen t.z.t.

Hierbij een Engelstalige folder / Engelse folder met informatie over de Sint-Vitusparochie voor niet-Nederlands sprekende mensen.