‘katholiek zo gek nog niet!’ / also in English

een cursus voor wie (opnieuw) wil kennis maken met het katholieke geloof

  • basiscursus ‘katholiek, zo gek nog niet!’

katholiekzogeknogniet-voorkant

Januari 2019 start opnieuw de geloofscursus ‘Katholiek, zo gek nog niet’. Deze basiscursus is opgezet voor niet katholieken die willen ontdekken waar katholieken voor gaan en voor wie al katholiek is maar het geloof herontdekken of verdiepen.
De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholiek geloof, om spiritueel te groeien. De cursus kan (!) afgesloten worden met het Doopsel of als u in een andere kerk bent gedoopt met het Vormsel. Deelname verplicht echter tot niets. De cursus behandelt ondermeer de schepping, Gods Menswording in Jezus van Nazareth, het heil dat Jezus brengt, de sacramenten en natuurlijk de liturgie.

De cursus wordt gegeven door pastoor P.J.J. Stiekema. De kosten zijn eenmalig € 10,00. De cursus begint donderdags om 20.00 uur in het Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21 en is gepland op de data: 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3, 11/4, 2/5, 16/5 en 23/5.
U kunt zich opgeven bij pastoor Stiekema: pastoor.stiekema@sintvitusparochie.nl

  • vervolgcursus ‘katholiek zo gek nog niet!’
Deze cursus is bestemd voor mensen die de basiscursus ‘Katholiek, zo gek nog niet’ al hebben gevolgd en hun geloof verder willen verdiepen. De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt. De cursus wordt gegeven door pastoor P.J.J. Stiekema. De kosten zijn eenmalig € 10,00. De cursus begint ‘s avonds om 20.00 uur in het Titus Brandsma Huis.
 
Data 1e halfjaar 2019: 24 jan., 21 febr., 21 mrt., 4 april, 9 mei, 6 juni.
Opgave voor deze cursus bij pastoor.stiekema@sintvitusparochie.nl
 
  • ‘Being Catholic, Not That Crazy’ – Catechesis in English language

For those who want to become acquainted with the Catholic faith.

In February 2019 the Roman Catholic Parish of St. Vitus in Leeuwarden will start a catechetical course for non-Dutch speaking: ‘Being Catholic, Not That Crazy’. In other words: to become a Catholic, not a bad idea.

This basic course is designed for non-Catholics who are interested in discovering what the Catholic faith entails. It is also for those who are already Catholic but want to re-discover and deepen their faith. This catechesis offers you an introduction to and deepening of the Catholic faith, in order to grow in knowledge and spirituality. The course consists subjects as: Creation, God’s Incarnation in Jesus of Nazareth, the salvation in Jesus Christ Son of God, the Sacraments and of course the Liturgy of the Eucharist.

This catechetical course can be concluded by receiving the sacrament of Baptism, the sacrament of Confirmation and the sacrament of the Eucharist. In case you are already baptised within another Christian denomination, you can become a Catholic by receiving the sacraments of Confirmation and the Eucharist. There is no obligation to receive the sacraments at the end of the course.

The catechesis is given by Father Stiekema. The costs are a onetime payment of € 10,-. The course starts at 8.00 pm on Monday’s at the Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21, 8911 JT in Leeuwarden and is scheduled for the following dates: 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4, 15/4, 6/5, 13/5 and 20/5.

You can register with Father Stiekema on the following emailadress: pastoor.stiekema@sintvitusparochie.nl