‘katholiek zo gek nog niet…!’

De cursussen zijn vervallen ivm corona.

een cursus voor wie (opnieuw) kennis wil maken met het katholieke geloofkatholiekzogeknogniet-voorkant

 • Basiscursus
  gegeven door pastoor B. van der Wal
  De cursus is voor wie katholiek wil worden en voor degenen die wel katholiek zijn, maar zijn of haar geloof wil ‘opfrissen’ en een rijkere inhoud geven.
  De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholiek geloof, om spiritueel te groeien.
  We hebben het o.a. over de schepping, de heilsgeschiedenis, geloofsbelijdenissen, kerkelijk jaar, sacramenten en liturgie.
  De cursus kan afgesloten worden met het ontvangen van het heilig Doopsel of, als u in een andere kerk bent gedoopt, met het heilig Vormsel.

Data: donderdag 16 april, 7 en 28 mei.
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: eenmalig 10 euro.
Plaats: Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden
Opgave voor deze cursus bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 • Vervolgcursus
  gegeven door pastoor B. van der Wal

Dit is een vervolgcursus en bestemd voor personen die de cursus ‘Katholiek, zo gek nog niet’ al gevolgd hebben en hun geloof verder willen verdiepen. De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt.

Data: donderdag 23 april en 14 mei.
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: eenmalig 10 euro.
Plaats: Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden
Opgave voor deze cursus bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Hierbij een Engelstalige folder / Engelse folder met informatie over de Sint-Vitusparochie voor niet-Nederlands sprekende mensen.