‘geloven Nu’

Een manier om je geloof te verdiepen

Geloven Nu-groepen

Geloven Nu is een van de mogelijkheden om op een nieuwe manier met elkaar over het geloof te spreken. Maar niet alleen helpt Geloven Nu om je geloof te verdiepen, het is ook een vorm om gemeenschapsvorming te bevorderen.

2 groepen in Wytgaard, sacristie Maria Tenhemelopneming, Tjissema 2.
Pastoor Stiekema en pastor Germa Kamsma begeleiden beiden een groep Geloven Nu. Pastoor Stiekema op een avond, pastor Germa op een ochtend. Beide groepen komen maandelijks samen in Wytgaard (m.u.v. mei, juni, juli en augustus) en voor beide groepen zijn parochianen van de hele sint Vitus parochie welkom! Ook protestanten en niet gedoopte mensen zijn welkom, als men maar geïnteresseerd is in de Bijbel en het geloof. Er kunnen per groep 8 personen meedoen.

 • Ochtendgroep (pastor Kamsma)
  De ochtendgroep geloven Nu (10.30- 12.30 uur) wil spreken en nadenken over de sacramenten.
  Data: 11 januari (vormsel: vele gaven één geest) en waarschijnlijk ook 18 januari (priesterschap: Paulus voor de poort), 15 febr.,15 mrt. en 12 april van 10.30 tot 12.30 uur in Wytgaard (sacristie). Er kunnen zich nog twee personen aansluiten. 
  Opgeven via pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl of 06-12804205.
 • Avondgroep (Pastoor Stiekema)
  Data: wo 16 jan. do. 7 febr., do 7 mrt, wo 10 april, wo 22 mei van 20.00 tot 22.00 uur in Wytgaard.
  Opgeven via pastoor.stiekema@sintvitusparochie.nl

In Leeuwarden draait een Geloven-Nu groep die momenteel vol zit.