‘geloven Nu’

Een manier om je geloof te verdiepen

Geloven Nu-groepen

Geloven Nu is een gespreksgroep om over leven en geloof te spreken. In tijden met vragen over kerk en geloof hebben mensen behoefte aan herkenning, steun en vertrouwen. Geloven Nu eens geen Bijbelcursus, geen Bijbeluitleg en geen cursus.

Bij elke bijeenkomst is een Bijbelverhaal uitgangspunt. Binnen de groep is gelegenheid om naar elkaar te luisteren. Elkaar te vertellen over belevingen, vragen en verwachtingen met betrekking tot geloof en de zin van het leven. Er is een ongedwongen sfeer. Gelachen wordt er ook. Kennis van de Bijbel is geen noodzaak. U hoeft zelfs geen lid van onze parochie te zijn. Wie zich in het gesprek mengt merkt dat hij/zij anderen iets te bieden heeft. Vaak blijken mensen verrassende kanten te hebben ook als het geen grote praters zijn.

De een wil eigen geloof verdiepen, de ander wil na een periode van onverschilligheid het geloof nieuw leven inblazen. Een derde voelt zich als gelovige alleen staan en wil graag met anderen in gesprek komen. Kortom, deelnemers zijn mensen die aan hun geloof (opnieuw) vorm geven.

De bijeenkomsten zijn in de sacristie van Maria Tenhemelopneming Tjissema 2 in Wytgaard.

  • Er is een ochtendgroep (van 10.30 tot 12.30 uur) onder leiding van pastor Kamsma. 
  • En er is een avondgroep (van 20.00 tot 21.30 uur) onder leiding van pastoor B. van der Wal.  

Opgave voor beide groepen bij het kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

In Leeuwarden draait een Geloven-Nu groep die momenteel vol zit.