‘geloven Nu’

Een manier om je geloof te verdiepen

Geloven Nu-groepen

Geloven Nu is een van de mogelijkheden om op een nieuwe manier met elkaar over het geloof te spreken. Maar niet alleen helpt Geloven Nu om je geloof te verdiepen, het is ook een vorm om gemeenschapsvorming te bevorderen.

  • 2 groepen in Wytgaard
    Pastoor Stiekema en pastor Germa Kamsma begeleiden beiden een nieuwe groep Geloven Nu. Pastoor Stiekema op een avond, pastor Germa op een ochtend. Beide groepen komen samen in Wytgaard, en voor beide groepen zijn parochianen van de hele sint Vitus parochie welkom! Ook protestanten en niet gedoopte mensen zijn welkom, als men maar geïnteresseerd is in de Bijbel en het geloof. Er kunnen per groep 8 personen meedoen. De groepen komen eens per maand samen, uitgezonderd in mei, juni, juli en augustus. Een bijeenkomst duurt 2 uur.
  • Hiernaast draait een Geloven-Nu groep die momenteel vol zit.

Plaats Geloven Nu groepen in Wytgaard: sacristie Maria Tenhemelopneming, Tjissema 2.
Data: