opbouw Adema-orgel in Bonifatius in volle gang

Het zal de regelmatige bezoeker van de Bonifatiuskerk niet zijn ontgaan: vanaf half januari zijn de orgelbouwers volop bezig om het gerestaureerde Adema-orgel terug te plaatsen op de koorzolder.

De werkzaamheden verlopen voorspoedig. Er wordt keihard gewerkt en we hopen dat er eind maart begonnen kan worden met het intoneren (stemmen) van de honderden orgelpijpen. Daarna (naar verwachting juni) kan het orgel in gebruik genomen worden.

Het is de bedoeling om na de zomer – waarschijnlijk oktober – het orgel in te wijden en feestelijk in gebruik te nemen. Er zijn plannen om dan ook een boek te presenteren met artikelen over het gerestaureerde orgel, zijn bouwers de gebroeders Adema en de kerkmuziek in de Bonifatius.

Om de kosten te drukken verlenen diverse parochianen al vele weken logies aan de orgelbouwers of andere hand- en spandiensten. Onze hartelijke dank hiervoor!

De inzamelactie voor de tweede elektronische speeltafel voor het orgel (op het priesterkoor) gaat nog door. Omdat we afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers valt nu nog niet te zeggen wanneer de speeltafel kan worden geplaatst.  Graag doen we een beroep op parochianen om mee te helpen het nu nog benodigde bedrag bijeen te brengen. NL02 RABO 0116 0953 42  t.n.v. Sint-Vitusparochie Leeuwarden e.o., o.v.v. orgelfonds Bonifatius.

De orgelcommissie