huis van stilte

Vanaf dinsdag 4 september is er iedere dinsdagochtend een “huis van stilte” in de Mariakapel van de Dominicuskerk.
Van 12.30 tot 13.00 uur is er gelegenheid om aan de hand van een tekst in stilte te mediteren en te bidden.

Drie cursusochtenden ‘Mystiek van de stiltein het Titus Brandsma Huis
Omdat in stilte mediteren en bidden niet zomaar vanzelf gaat, worden er in het Titus Brandsma Huis drie ochtenden gegeven over de Mystiek van de stilte, aan de hand van o.a. teksten van Johannes van het Kruis en via christelijke meditatie. De cursus wordt gegeven door pastor Germa Kamsma-Kunst.
Iedere bijeenkomst heeft een andere vorm en methode. Op deze ochtenden wordt er ook geoefend met stilte.

Data
3 september, 1 oktober en 5 november van 10.00 – 11.30 uur.
Kosten: 3 euro inclusief koffie/thee
Opgave bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl