Tag: huis van stilte

Stiltemeditatie 2024

13 februari 2024 De zon jaagt de nevel uit de bomen mosgroenlachen hun takken bloot. Geliefde broeders en zusters,laat u niet misleiden:elke goede gave, elk volmaakt geschenk, daalt neer van boven,van de Vader der hemellichten,bij wie geen verandering is of

Tagged with: , ,

Stiltemeditaties 2023

26 december 2023 Kerstmishet feest van vergeven.Een nieuwe startom verder te leven. Terwijl zij Stefanus stenigden,bad hij: “Heer Jezus, ontvang mijn geest.”Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide stem:“Heer, reken hun deze zonde niet aan.”(Handelingen 6) 19

Tagged with: , ,

Stiltemeditaties 2022

27 december 2022 In het licht van Gods Zoonbrengt Hij in kleinheidZijn grootheid dichtbij. Lucas 2, 46-47Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser,Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd,van nu af prijst ieder

Tagged with: ,

‘huis van stilte’ in uw eigen huis

Elke dinsdag van 12.30 tot 13.00 uur (of op een ander tijdstip) kunt u een half uur in stilte bidden en mediteren in uw eigen huis. Na de lockdown hopen we weer samen te komen om te mediteren en bidden, waarschijnlijk

Tagged with: ,

stiltemeditaties 2021

28 december Laat verschillen ons niet scheiden,maar zoek uit wat ons samen bindt.Zoek de God die ons wil leiden,die verschillen overwint. 21 december Het licht schijnt in de duisternis.Verblijd u,want het licht is nabij. 14 december Mijn hart verlangt te

Tagged with: ,

‘huis van stilte’

Elke dinsdag van 12.30 tot 13.00 uur (of op een ander tijdstip) kunt u een half uur in stilte bidden en mediteren in uw eigen huis. Na de lockdown hopen we weer samen te mediteren en bidden, waarschijnlijk in het

Tagged with: ,

meditatie / retraite

11-13 juni: retraiteweekend, verhalen over Franciscus Stiltemeditatie speciaal in de 40-dagentijd  Stiltemeditatie, de weg naar binnenWekelijks door het jaar wordt een nieuwe meditatie geplaatst. Lectio divina met de vragen van JobIn deze lectio divina – een biddend bijbellezen – gaat

Tagged with: , , ,

St. Dominicus, Leeuwarden

          contactDominicuskerkHarlingerstraat 268913 CE Leeuwardencontact.dominicus@sintvitusparochie.nl gemeenschap- en beheercommissietaken en bevoegdhedencontact: gb.dominicus@sintvitusparochie.nl vieringen op maandag en woensdag en aanvang 19:00 uur.  eens in de veertien dagen op zondag om 11.00 volgens winterrooster (zie ook vieringrooster hieronder) vieringrooster 

Tagged with: , , , , , , , , , , , , ,
Top