Tag: stilte-meditatie

Stiltemeditatie 2024

25 juni 2024 Waar Gij uw voet zet bloeit het. En voor de Heer sprak Hizkia daar het volgende gebed:“Heer, God van Israël, die op de kerubs troont,Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde,Gij die de hemel en

Tagged with: , ,

Stiltemeditaties 2023

26 december 2023 Kerstmishet feest van vergeven.Een nieuwe startom verder te leven. Terwijl zij Stefanus stenigden,bad hij: “Heer Jezus, ontvang mijn geest.”Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide stem:“Heer, reken hun deze zonde niet aan.”(Handelingen 6) 19

Tagged with: , ,

Stiltemeditaties 2022

27 december 2022 In het licht van Gods Zoonbrengt Hij in kleinheidZijn grootheid dichtbij. Lucas 2, 46-47Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser,Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd,van nu af prijst ieder

Tagged with: ,

‘huis van stilte’ in uw eigen huis

Elke dinsdag van 12.30 tot 13.00 uur (of op een ander tijdstip) kunt u een half uur in stilte bidden en mediteren in uw eigen huis. Na de lockdown hopen we weer samen te komen om te mediteren en bidden, waarschijnlijk

Tagged with: ,

stiltemeditaties 2021

28 december Laat verschillen ons niet scheiden,maar zoek uit wat ons samen bindt.Zoek de God die ons wil leiden,die verschillen overwint. 21 december Het licht schijnt in de duisternis.Verblijd u,want het licht is nabij. 14 december Mijn hart verlangt te

Tagged with: ,

‘huis van stilte’

Elke dinsdag van 12.30 tot 13.00 uur (of op een ander tijdstip) kunt u een half uur in stilte bidden en mediteren in uw eigen huis. Na de lockdown hopen we weer samen te mediteren en bidden, waarschijnlijk in het

Tagged with: ,
Top