restauratie Adema-orgel in Bonifatius nadert voltooiing

Er wordt iets groots verricht op de koorzolder van de Bonifatius. Er verrijst een enorme constructie van pijpen, laden, balgen en ontelbare verbindingsmechanieken.  Lange tijd was de zolder veranderd in een soort timmerwerkplaats. Van vroeg tot laat werd er gepast en gemonteerd en werden er zo’n twee duizend pijpen op hun plek gezet. Het werk is nu bijna klaar. Voorzichtig brengt het orgel de eerste tonen voort. Hoewel het orgel bouwkundig nagenoeg klaar is, zal er nu tot ongeveer eind september geïntoneerd moeten worden. Dat is nog een hele klus. Het streven is erop gericht om de inzegening van het orgel en een feestelijke ingebruikname vóór de komende advent te laten plaatsvinden. Er zijn plannen om dan ook een boek te presenteren met artikelen over het gerestaureerde orgel, zijn bouwers de gebroeders Adema en de kerkmuziek in de Bonifatius.

Veel complimenten komen de orgelbouwers toe die ondanks de beperkingen als gevolg van Corona, onverstoord doorgingen daarbij geholpen door diverse van onze vrijwilligers.

Is dus het einde van de restauratie nu gelukkig in zicht, toch is er ook tegenslag te melden. De orgelbouwer zag zich genoodzaakt zijn eerdere offerte voor de bouw van de tweede (elektronische) speeltafel voor het orgel (beneden op het priesterkoor) als gevolg van gestegen materiaalprijzen aanmerkelijk aan te passen. Wij zullen nu opnieuw een geldinzamelingsactie moeten starten om het ontbrekende geld (ruwweg € 50.000,–!) bijeen te brengen. De orgelcommissie wil zich ervoor blijven inzetten dit bedrag bijeen te brengen zodat, weliswaar later dan gehoopt, toch over enige tijd opdracht gegeven kan worden voor de bouw van die tweede speeltafel.

In dat kader blijven we graag een beroep doen op parochianen en belangstellenden om mee te helpen het nu nog benodigde bedrag bijeen te brengen. (NL02RABO 0116 0953 42 t.n.v. Sint Vitusparochie Leeuwarden e.o.)

De orgelcommissie

Tagged with: ,