Vitusdag 2020: muziek van, door en voor parochianen

Beste mensen, 

Het thema van de Vitusdag 2020 is ‘Doe mee en maak muziek!’
Op deze pagina verzamelen we alle muzikale bijdragen van parochianen die binnenkomen bij het kerkelijkbureau.
In de livestreamviering op zaterdagvond 13 juni, de dag waarop Vitusdag 2020 in onze parochie wordt gevierd, krijgen Vitus én uw muzikale bijdragen een centrale plaats.

Pastor Lysbeth Minnema heeft het spits afgebeten met een lied van Joan Osborne, ze vertelt waarom ze graag naar dit lied luistert. We hopen dat er nog veel bijdragen zullen volgen.
De laatste bijdrage staat steeds bovenaan.

Bijdrage 4: ‘Spiegel im Spiegel

Het muziekstuk dat ik met jullie wil delen, is ‘Spiegel im Spiegel‘ van Arvo, gecomponeerd voor cello en piano.

Arvo Pärt is een belangrijk componist uit Estland. Hij heeft heel veel gewijde muziek gecomponeerd. Als je hem voor een koor of orkest ziet staan dan dirigeert hij – bijna dansend – op het ritme van de muziek.
In veel koorwerken grijpt hij terug op de oude Gregoriaanse traditie, maar hij heeft ook veel instrumentale muziek geschreven.

In al zijn stukken speelt stilte een essentiële rol, alsof de noten de stilte omlijsten. Aandacht voor ieder detail. Het maakt mij los uit de realiteit en brengt mij bij de stilte.
IJda Pellikaan

Bijdrage 3: Franciscus Thema Koor (FTK)

Tijdens een KRO/RKK-eucharistieviering op 27 maart 2011 zingt het FTK het lied Deze wereld omgekeerd. Voorganger tijdens de televisieviering was pastor Albert Buter, de toenmalige pastoor in Leeuwarden.
Het koor wil dit lied delen met alle parochianen. De video is ondertiteld, zodat u de tekst kunt meezingen. U kunt deze tekst van Huub Oosterhuis in zijn geheel nog eens nalezen op deze pagina onder de video.

https://www.youtube.com/watch?v=iJrKo6mqh3k

Deze wereld omgekeerd
Tekst: H. Oosterhuis / Muziek: B. Huijbers  

De wijze woorden en het groot vertoon
de goede sier van goede werken
de ijdelheden op hun pauwentroon
de luchtkastelen van de sterken
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven
hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft
dat dorst en honger zijn verdreven
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn
die geen vader was zal vader zijn
mensen zullen andere mensen zijn
de bierkaai wordt een stad van vrede

Wie denken durft dat deze droom het houdt
een vlam die kwijnt maar niet zal doven
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen
die zal vechten in’t verborgen
die zal waken tot de morgen dauwt
hij zal zijn ogen niet geloven.

Bijdrage 2: pastor Germa Kamsma-Kunst

God help ‘the outcasts’
Dit lied heb ik met zangles ingestudeerd. En dit lied verwoordt wat mijn geloof is: God is een God voor iedereen. God is niet een God die we als privé-beschermer mogen claimen, of die er alleen is voor een bepaalde groep mensen. Ik geloof dat God een God is die alle mensen liefheeft, Gods liefde geldt alle mensen. En daardoor mogen wij, mensen, die liefde delen met alle mensen. Jezus is in de wereld gekomen om ons dat voor te leven.

De contacten die ik had met de mensen die op straat leven, die op de vlucht zijn, die niet zoveel geluk hebben in het leven als ik heb gekregen, juist die mensen hebben mij laten zien dat Gods liefde daar nodig is. De bede “God help the outcast” is zo hard nodig, omdat het vaak zo moeilijk is hun problematiek te verhelpen, hen een plaats te geven in de maatschappij. Gods hulp is nodig. Maar de bede “God help the outcasts” helpt mij ook om verder te kijken dan mijn eigen veilige wereldje en elke mens als medemens te zien. Ook zij die wij in onze wereld “outcast” noemen, maar die voor God “zijn kinderen” zijn.

Het leuke van dit lied is voor mij dat het in een tekenfilm (de klokkenluider van de Notre Dame) gezongen wordt, gezien door jong en oud!

Bijdrage 1: Pastor Lysbeth Minnema
Een lied dat ik prachtig vind is van Joan Osborne, One of us 

https://www.youtube.com/watch?v=5G5XzQN_SDM

De zangeres vraagt zich af hoe het zou zijn als God één van ons zou zijn, als je de Levende gewoon zou kunnen tegenkomen in de bus, of in iemand die bedelt op straat. 

Ik vind het mooi om te bedenken dat God onder ons aanwezig kan zijn zonder dat we het door hebben, dat Hij misschien gewoon een stukje met je meeloopt omdat Hij zich vermomt heeft als je beste vriendin. Op momenten dat ik mij erger aan iemand, omdat hij net bij me aanbelt terwijl ik met iets in mijn ogen heel belangrijks bezig ben, dan helpt het om te bedenken: Stel je voor dat het God zelf is die aanbelt! Laat ik Hem dan op de stoep staan of is Hij welkom? 

Dat is denk ik het mysterie van Jezus. God is mens geworden en woont midden onder ons. En daarmee opent Hij voor ons de weg naar de hemel, naar een leven hier en nu dat goddelijke glans kan krijgen doordat we God zien in de medemens. Dat wens ik ons allen toe. Geniet van dit prachtige lied dat u via de link kunt horen op you tube. 

Tagged with: ,