activiteiten Titus Brandsma Huis dec 2022

Woensdag 7 december 14.00 uur en 19.30 uur
Synodale dialoog met als onderwerp ‘Het woord nemen’ onder leiding van de pastores Germa Kamsma-Kunst en Lysbeth Minnema.

Maandag 12 december 19.30 uur
Bibliodrama;  onder leiding van pastor Germa Kamsma – Kunst wordt het verhaal van de aankondiging van Jesus’ geboorte aan Maria (Lucas 1, 26-31) onderzocht bij het uitspelen.

U bent van harte welkom!

Aanmelding is verplicht en dat kan via e-mail of telefonisch.

Meer informatie over de andere activiteiten in het Titus Brandsmahuis vindt u op www.sintvitusparochie.nl/leerhuis