activiteiten Titus Brandsma Huis

Activiteiten maandagochtend Titus Brandsma Huis

Op sommige maandagen is er een korte activiteit tijdens het koffiedrinken in het TBH. Een lied met inhoud wat nader onderzoeken, een biblioloog over de lezing van het komend weekend, of knutselen (kaarten maken of madala’s kleuren). Maandag 21 november is er een biblioloog (bijzonder gesprek over een Bijbeltekst) over Mattheus 24,37-44. Maandag 28 november luisteren we naar een lied van Nynke Laverman van de CD Plant. En 5 december kan er geknutseld worden. Ieder die met een activiteit mee wil doen is welkom. De activiteiten zijn tussen 10.00 en 11.00 uur.

Synodale dialoog onder leiding van de pastores. Aanvang: 14.00 uur en 19.30 uur

Ter voorbereiding op de synode over de toekomst van de synodale kerk vraagt paus Franciscus van de gelovigen om mee te zoeken naar synodale wegen voor de kerk. Synodaal betekent: samen op weg. Deze synode stelt de volgende fundamentele vraag: Een synodale Kerk die het Evangelie verkondigt, is ‘samen onderweg’: hoe verloopt vandaag dit ‘samen op weg gaan’ in uw lokale kerk? Welke stappen nodigt de Geest ons uit te zetten om te groeien in ons ‘samen op weg gaan’.

Dit najaar willen we verder gaan met de onderwerpen die nog niet besproken zijn. Er is per onderwerp een gesprek op de middag en een gesprek op de avond. Woensdag 7 december is het onderwerp ‘Het woord nemen’ onder leiding van pastor Lysbeth Minnema en pastor Germa Kamsma – Kunst. De gesprekken zijn in het TBH. Graag opgeven bij Kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Bibliodrama

Onder leiding van pastor Germa Kamsma – Kunst wordt op maandag 12 december om 19.30 uur in het TBH het verhaal van de aankondiging van Jezus’ geboorte aan Maria (Lucas 1, 26-38) uitgespeeld. Door mee te doen aan bibliodrama wordt het verhaal op een speciale manier verkend. Van verschillende kanten wordt naar het verhaal gekeken. Graag opgeven bij Kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Aanmelding voor de activiteiten is verplicht en dat kan via e-mail of telefonisch.

U bent ook van harte welkom bij de bijbelgroepen geleid door Peter Vermaat en Chris Hoogland of bij de gespreksgroep ‘Geloof op tafel’.

Meer informatie over deze en andere activiteiten in het Titus Brandsmahuis vindt u op www.sintvitusparochie.nl/leerhuis