adventsactie voor project ‘Nicaragua’

Help de arme gezinnen in Nicaragua om voor gezond voedsel te zorgen

Marjan Hoexum (huisarts in Sexbierum, voorheen tropenarts) heeft een video gemaakt van ruim 4 minuten over haar ervaringen in Nicaragua en over het Adventsproject van dit jaar. Het geeft een duidelijk beeld van het land en van de noden van de bevolking. Klik hier voor de link.

In de adventstijd bereiden wij ons voor op de komst van Jezus onze redder. Als Sint-Vitusparochie willen wij met Jezus zorg dragen voor de noden van anderen. Dat de wereld ook voor mensen die ver van ons vandaan wonen beter mag worden en men een waardig bestaan mag krijgen. Dit jaar willen wij daartoe het project ‘Nicaragua’ van Vastenactie.nl steunen.

In de afgelopen 10 jaar is de welvaart in Nicaragua wel sterk verbeterd maar desondanks is 70% van de plattelandsbevolking nog arm en er heerst ondervoeding. Nergens in Centraal-Amerika is de moeder- en kindsterfte zo hoog als in Nicaragua. Palacagüina, een stad in het Madriz-gebied in het noorden van Nicaragua, is een van de armste en droogste gebieden. Akkers leveren weinig op waardoor 25% van de kinderen een groei- en ontwikkelingsachterstand heeft en ondervoed is. Door watergebrek groeit er weinig gras waardoor de bevolking het vee moet verkopen.

De adventsactie steunt de lokale non-profit organisatie Octupan die een project uitvoert waardoor 144 gezinnen leren om een moestuin duurzaam te bewerken zodat de grond op langere termijn ook nog vruchtbaar kan zijn. Men leert over duurzame landbouwtechnieken, organische bemesting, het kweken van groente, plantenziektes en hoe men gevarieerd en voedzaam voedsel kan verbouwen. Leerkrachten en kinderen leren schooltuinen aan te leggen en worden vertrouwd gemaakt met gezond eten. Ieder gezin ontvangt een startpakket waarin een schoffel, gieter, pikhouweel, groentezaden en voedselpakketvouchers voor noodsituaties zitten.

Hoe kunt u dit project financieel steunen
Tijdens de Advent komt Marjan Hoexum, die jarenlang in Nicaragua geleefd heeft, ons in het weekend van 12 en 13 december over Nicaragua vertellen. In dat weekend is ook de deurcollecte in de kerk voor deze adventsactie. Meer informatie vindt u t.z.t. op onze website: https://www.sintvitusparochie.nl/
Steun dit project en maak een gift over op IBAN NL89INGB0653100000 of geef in de kerk tijdens de deurcollecte in de Advent.

Uitdaging
In Nicaragua leren mensen om een moestuin duurzaam te bewerken. Zou dat ons, parochianen van de Sint Vitusparochie, ook lukken? Wij dagen onze medeparochianen uit om deze herfst en begin van de winter iets van groente, kruiden of fruit thuis op te kweken. Bijvoorbeeld binnen op de vensterbank. Van het resultaat kunt u een foto maken en die naar kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl sturen onder vermelding van ‘project Nicaragua’. Uit de inzendingen worden enkele foto’s gekozen die op de website van de parochie worden geplaatst onder vermelding van de naam van de inzenders. Een foto insturen kan tot 2 februari 2021 (Maria lichtmis, opdracht van Christus in de Tempel). Veel succes en eet smakelijk van het resultaat!

Een vruchtbaar kerstfeest gewenst door de VOM-groep