vrijwilligers

De Sint-Vitusparochie wordt gedragen door vrijwilligers vanuit de gedachte dat wij met elkaar een spirituele en actieve geloofsgemeenschap vormen.

Op alle terreinen zijn vrijwilligers actief, binnen de diaconie, liturgie, gemeenschap en beheer, voor het centrum van spiritualiteit en catechese en soms bij kortdurende activiteiten of projecten.

Wilt u ook uw steentje bijdragon aan Sint-Vitus?
Vraag de pastor aan het eind van de viering, of neem hierover contact op met kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl