jubileumboek ‘Van bouwval tot basiliek’

75 jaar Dominicuskerk en andere katholieke Leeuwarder verhalen

boekVanBouwvalTotBasiliekVan de schrijvers van het succesvolle boek ‘Van Vitus tot Titus’ is in september 2012 een nieuw, dik en rijk geïllustreerd boek verschenen (376 pagina’s leesgenot en meer dan 200 foto’s kijkplezier, harde omslag, goed leesbaar) over de geschiedenis van de Leeuwarder parochies. Aanleiding is het 75-jarig bestaan van de St. Dominicuskerk aan de Harlingerstraat.
‘Van bouwval tot basiliek’ is de titel van het boek.

Weet u dat die jubilerende Dominicuskerk ook op de Eewal had kunnen komen te staan? Of tegenover de Grote of Jacobijner Kerk? Of op het Oldehoofsterkerkhof? Tientallen jaren is de voormalige patersparochie bezig geweest om een nieuwe kerk te realiseren. Waarom werd de kerk dan uiteindelijk buiten de grachten gebouwd?

Wist u dat de dominicaner paters van 1904 tot 1964 een kloosterkroniek bijhielden (Kroniek van St. Hyacint)? Daarin namen zij hun observaties op van wat zich in het klooster en in de parochie afspeelde. Het levert een uniek inkijkje op over tientallen jaren parochie- en patersleven.

Wie herkent zijn grootvader en oudoom die tegen onzedelijke films en toneelstukken protesteerden in de stadsbrede katholieke vereniging Voor Eer & Deugd (1918-1938)? Waarom lag in 1932 de grens tussen de Bonifatius- en Dominicusparochie nog langs de gracht in de binnenstad en werd die grens in 1937 in één keer negentig graden gedraaid. En welke rol speelden aartsbisschop Jansen en deken Vaas hierin?

Op al deze vragen en nog veel meer geeft het boek ‘Van bouwval tot basiliek’ een antwoord.
Prijs: € 20,–, excl. € 6,95  (administratie- en verzendkosten). Maar u kunt het boek ook afhalen.

inhoudsopgave

 • Inhoud
 • Woord vooraf
 • Redactie
 • Inleiding – Tjebbe de Jong
 • De kalk kwam van het plafond. Een bouwval aan de Speelmansstraat – Hans Jorna
 • De Kroniek van St. Hyacint, deel 1 – Ane Peter van Dijk
 • Roomse moraalridders. De lotgevallen van Voor Eer en Deugd – Tjebbe de Jong
 • Van rente en huur, van waslicht en wedde. De parochiële financiën 1853 – 1986 in  vogelvlucht – Wilbert Veltman
 • De strijd om de ‘ziel’. Pastoors en besturen over de grens – Tjebbe de Jong
 • Een basiliek voor Dominicus – Hans Jorna
 • “We maken er wat moois van.” Het Parochiefonds – Hans Jorna
 • De Kroniek van St. Hyacint, deel 2  – Ane Peter van Dijk
 • Overzicht van kerkelijke en bestuurlijke gezagsdragers, 1853-1986 – Wilbert Veltman
 • Memoriale
 • Redactie
 • Met index

bestel ‘Van bouwval tot basiliek’

Als u het boek wilt bestellen, verzoeken wij u een email te sturen naar info@sintvituspaprochie.nl 
Graag in het e-mailbericht het volgende vermelden:

 • voornaam
 • achternaam
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Na ontvangst van uw bestelling nemen wij contact met u op over de afhandeling.