de corona-regels voor het kerkbezoek

Hygiëne

De regels van het RIVM – hoesten in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes en thuisblijven bij verkoudheidsklachten en/of koorts –  gelden ook in de kerk. Daarnaast vragen we u uw handen te desinfecteren bij binnenkomst. Ook vragen we u het lichaam niet aan te raken bij het maken van het kruisteken aan begin, eind en bij het evangelie. Ook reiken we elkaar niet de hand bij de Vredeswens.

Uitreiken H. Communie

U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.Voor het ontvangen van de H. hostie desinfecteert u de handen. U kunt alleen de Communie op de hand ontvangen en niet op de tong. Mensen die niet ter Communie gaan kunnen alleen gezegend worden van een afstand en zonder aanraking.

Collecte

Tijdens de viering wordt niet gecollecteerd. Bij de uitgang staan er collecteschalen. Ook kunt u thuis een bedrag overmaken naar de parochie (achter op Vitusnijs en op de website vindt u de rekeningnummers). We werken nog aan een manier van mobiel betalen tijdens de viering.

Na afloop

Er is voorlopig geen koffiedrinken na de viering. We vragen u de kerk te verlaten door de aanwijzingen van de vrijwilligers te volgen en geduld te hebben omdat het afstand houden iets meer tijd vraagt. Even bijpraten met een ander kan natuurlijk als u de onderlinge afstand respecteert, maar doe dit buiten, zodat ook de mensen na u de kerk kunnen verlaten.

Maria

De beelden en ikonen kunnen niet worden aangeraakt of gekust. Wel kunt u een kaarsje opsteken. Houd ook hier rekening met elkaar en gun elkaar de ruimte.