blog 15 ‘kwetsbaarheid’

In deze tijd zijn we ons weer veel meer bewust van de kwetsbaarheid van ons bestaan. We houden er rekening mee dat het coronavirus ons kan treffen. We zien dat het zomaar onverwacht ergens kan opduiken en dan zorgt het voor meerdere besmettingen in de naaste omgeving van iemand. Dat maakt ons meer bewust van wat werkelijk kostbaar is in ons bestaan. Dat zijn meestal niet de auto voor de deur en de breedbeeldtelevisie, maar de mensen om ons heen: onze kinderen, onze ouders, opa´s en oma´s, vrienden en vriendinnen. Zij maken ons bestaan waardevol en zinvol.

Dit stelt ons allemaal de vraag hoe we in deze tijd het beste kunnen leven. Wat is verstandig gedrag? Hebben we het er voor over om rekening te houden met elkaar? Is de prijs van de coronamaatregelen nog op te brengen of zijn we het zat en doen we liever alsof alles weer normaal is?

In het evangelie heeft Jezus oog voor wie kwetsbaar is. Een blinde man die bedelend langs de weg zit roept Hem toe: Heer, ontferm U over mij! Zijn leerlingen vinden de blinde man maar lastig en willen zo snel mogelijk doorlopen, maar Jezus stopt, keert zich naar de man en vraagt: Wat kan ik voor je doen? Dat ik kan zien. En Jezus opent hem de ogen. Zo geneest Hij ook mensen die bezeten zijn, die verlamd zijn en mensen die ernstig ziek zijn.  Iedere mens, hoe kwetsbaar ook, is waardevol in Gods ogen.

In deze dagen is er de discussie dat ouderen en mensen uit kwetsbare doelgroepen zoveel mogelijk thuis moeten blijven zodat de jongeren en de sterkeren kunnen doen wat ze willen: feesten, knuffelen, de drukte en het vertier opzoeken. Daarmee zeg je tegen een heel grote groep mensen: Jullie tellen niet mee, jullie staan onze vrijheid in de weg. Ik heb daar grote moeite mee. Het voorbeeld van Jezus toont ons een andere weg: oog hebben voor iedere mens en in de eerste plaats voor de meest kwetsbaren. Ruimte geven zodat iedereen zoveel mogelijk tot zijn recht kan komen ook in deze tijd. Dat is een teken van liefde. De kwaliteit van onze samenleving groeit als we het op kunnen brengen om rekening te blijven houden met elkaar, hoe lastig dat soms ook is.

25 augustus 2020
pastor Lysbeth Minnema