dansen op recept (blog 02)

Dansen geeft vreugde en het maakt je geest vrij. Deze week volgde ik een videoconferentie met de titel: “Dansen op recept”. In 2015 is er een initiatief geboren waarbij mensen met Parkinson uitgenodigd werden voor een dansgroep. Eén keer per week kwamen zo´n 15 mensen bij elkaar onder leiding van een dansdocent. Op muziek bewogen ze, vanaf de stoel, met een rollator of aan de hand van een partner. Een revalidatiearts van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag deed onderzoek naar de effecten samen met Parkinson-specialisten van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het bleek dat de patiënten na een aantal lessen een veel betere balans hadden ontwikkeld, dat het bewegen soepeler ging en dat ze meer tevreden waren over hun leven en welbevinden.

De videoconferentie begon ook voor ons met dans, gewoon om het even te proeven. Op de stoel achter de computer dansten we, het bovenlichaam bewegend, de armen, de benen. Het toverde bij velen een glimlach op het gezicht. Daarna vertelden mensen over het project. Een echtpaar dat al jaren deelneemt aan de lessen vertelde hoeveel het ze gebracht heeft. Het mens-zijn komt even voorop te staan en niet de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt. Ook de verbondenheid met de groepsleden, die gegroeid is, waardeerden ze erg. Mensen begrijpen elkaar en leven met elkaar mee. Bovendien was het dansen één van de dingen die ze nog samen konden doen en waar de partner even geen mantelzorger hoefde te zijn.

Dit voorjaar start Dans op recept met nieuwe dansgroepen ook voor andere doelgroepen, namelijk voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, bijv. een hersenbloeding of beroerte of letsel door ongevallen, en een groep voor mensen met chronische pijn. Op 4 maart is er in Leeuwarden een proefles voor beide groepen op het Kalverdijkje. De groepslessen starten in april. De kosten zijn 3 Euro 50 per les. Het is mogelijk om anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren en coronaproof te dansen. Als u iemand weet voor wie dit geschikt zou zijn of bent u zelf enthousiast geworden, kijk dan op www.dansoprecept.nl Daar kunt u zich ook aanmelden. Ook bij deze nieuwe groepen wordt universitair onderzoek gedaan naar de effecten. De dansdocenten zijn getraind om om te gaan met mensen met deze beperkingen en weten wat kan en wat niet kan.

Ik wens u veel dansplezier!
Pastor Lysbeth Minnema
13 januari 2020
Blog 02, 2021)