leren – blog09

Wat mij verrast is dat in deze tijd heel veel mensen nieuwe dingen leren. Iemand is begonnen met een online-cursus om gitaar te leren spelen, een ander stort zich op ingewikkelde legpuzzels en heel veel mensen worden handiger in het omgaan met sociale media en ICT. Opeens zijn er heel veel opa´s en oma´s die videobellen met hun kleinkinderen. Een trotse oma vertelde me dat ze zo iedere avond een verhaaltje voorleest aan haar kleinkinderen.

Ook zelf ben ik me gaan verdiepen in het gebruik van allerlei apps en computertoepassingen. Ik heb voor het eerst in mijn leven geskypet en deze week heb ik een skypegesprek afgesproken met de Italiaanse kloostergemeenschap waar ik vier jaar lang heb gewoond. Ik vind het geweldig leuk ze allemaal weer even te zien en te spreken. In januari had ik nog geantwoord dat ik niet kan skypen, maar dankzij de coronacrisis zijn de dingen anders geworden en blijkt het helemaal niet zo ingewikkeld. Na deze eerste stappen op het gebied van computertechnologie ben ik nu druk met het maken van een filmpje voor onze website. Dat is moeilijker, maar ik ben ervan overtuigd dat u binnenkort de resultaten ervan ziet.

Ik merk dat ook veel leerkrachten zich in razend tempo het online lesgeven hebben eigen gemaakt, zodat ze het contact met hun leerlingen kunnen onderhouden en de kinderen vragen kunnen stellen aan hun eigen juf of meester. Het is intensief om je hele lesprogramma om te zetten naar een digitale leeromgeving en ik heb veel bewondering voor de inzet en creativiteit van al die mensen in het onderwijs.

De situatie waarin we verkeren door alle maatregelen om de gevolgen van het coronavirus te beperken zorgt voor een ongekende creativiteit. Ik geniet daarvan. Het tekent een grote veerkracht die een spannende situatie verandert in een uitdaging die we met zijn allen willen aangaan. Het is wat ook de leerlingen van Jezus in de Paastijd leren. Van grote ontluistering, wanhoop en verdriet maken ze langzaam de omslag naar hoop, vertrouwen en creativiteit. Het kruis wordt gaandeweg niet meer gezien als het martelwerktuig wat het is, maar het wordt een teken van hoop, van licht door het donker heen, het wordt teken van Verrijzenis. Het leren van nieuwe dingen en het gebruik van onze creatieve talenten zorgt ervoor dat ook in ons leven het licht van Christus het overwint van de angst en de spanning, die ook bij deze tijd horen. Ik wens ons allen veel geloof toe, zodat we kunnen leven vanuit het licht van de Verrijzenis.

21 april 2020
Pastor Lysbeth Minnema