verlangen – blog 23


Zojuist kreeg ik een filmpje toegestuurd. Een koor uit Sneek zingt een prachtig kerstlied. Ook al zingt iedereen alleen en wordt het opgenomen, samen klinkt het prachtig. Je proeft het verlangen bij alle zangers om snel weer samen te repeteren en concerten te kunnen geven. Nu al hebben ze een vorm gevonden om op afstand toch te laten zien dat ze bij elkaar horen. En dat zingen hun passie is!

Zulke projecten geven ook mij hoop dat de verbondenheid tussen mensen alleen maar sterker wordt. We zoeken naar nieuwe vormen om elkaar nabij te zijn en blazen oude vormen als een kerstkaartje sturen of een lichtje brengen weer nieuw leven in.

Hoe kunnen we dit jaar Kerst vieren? Kerstmis is bij uitstek een feest van verbondenheid waarbij normaal gesproken mensen van alle generaties samen komen om te vieren dat het licht doorbreekt in het donker. Kerstmis is een feest van verwondering om de kwetsbaarheid van het leven. Een kindje wordt geboren, maar er is geen plaats voor hem in de wereld. Hij en zijn ouders worden weggestopt in een stal, waar de os en de ezel de eerste getuigen zijn van Gods komst in de wereld.

In deze dagen horen veel mensen dat er geen plek is aan de kersttafel. Drie gasten mogen we maar toelaten. Het drukt ons met de neus op de feiten dat wij mensen kwetsbaar zijn en dat we elkaar alleen maar kunnen beschermen door afstand te houden. We mogen ons verwonderen dat ook in onze moderne tijd een onzichtbaar virus al onze gewoontes en verlangens in de war schopt. De kwetsbaarheid van ons allen vraagt om radicale maatregelen.

Toch hoop ik dat wij, net als Jozef en Maria, de os en de ezel, door de knieën gaan voor het Kind dat wordt geboren, Jezus Messias. In de kleine, intieme kring, alleen of met een paar mensen, roept dit Kind ons toe: Ik ben er voor jou, Ik ga met je mee, Ik breng je licht en hoop, mijn liefde zal je dragen door het donker heen naar de nieuwe tijd waarnaar we verlangen, een tijd waarin we letterlijk weer samen kunnen komen.

Laten we dit Kind van verlangen de ruimte geven om geboren te worden in ons hart, in ons leven, in onze wereld en misschien zachtjes één van die prachtige kerstliederen zingen om uiting te geven aan onze vreugde. Zalig Kerstmis!

Pastor Lysbeth Minnema
22 december 2020