Activiteiten Titus Brandsma Huis in april en mei 2022

  • Zaterdag 2 april 15.00-17.00 uur in de Bonifatiuskerk.

‘De laatste zeven woorden van Christus’ met klarinet door Peter Koetsveld

Peter Koetsveld staat op muzikale wijze stil bij de laatste zeven woorden van Jezus, de zogenaamde kruiswoorden. Tussendoor zullen korte meditatieve teksten gelezen worden. 

  • Maandag 4 april 19.30 uur

Bibliodramagroep door pastor Germa Kamsma – Kunst.

Deze keer wordt het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem (Lucas 19, 28-40) uitgespeeld.

  • Woensdag  6 april 14.00 uur ( voor vrouwen)  en 19.30 uur( gemengd)

Meepraten over de toekomst van de Kerk via synodaal proces!

Vanaf oktober 2021 is wereldwijd in elk bisdom een synodaal proces gestart als voorbereiding op een speciale bisschoppensynode die in oktober 2023 plaatsvindt in Rome.

  • Maandag 11 april 19.30 uur

Glas-in -loodramen van Jacob IJdema, lezing door Wiesje Ponjee.

Let op: de lezing is in Zorgcentrum Sint Jozef  Eestraat 15 in Leeuwarden.

  • Donderdag 21 april 19.30 uur

Symboliek in de beeldende kunst lezing door Jan Martien van Welie.

  • Donderdag 11 mei 19.30 uur  

Dialoogavond naar aanleiding van een actueel thema door Germa Kamsma-Kunst.

Deze keer is de vraag: past het verhaal van Paus Franciscus in Fratelli Tutti bij het verhaal van het wandelend bos(k) in Leeuwarden?

U bent van harte welkom!

Aanmelding is verplicht en dat kan via e-mail of telefonisch.