Chrismamis 27 maart 2024

Op woensdagavond 27 maart 2024 zullen we als bisdom weer de Oliewijding vieren, zoals elk jaar op de woensdagavond in de Goede Week.
Deze keer komen we om 19.00 uur samen in de Sint-Jozefkathedraal te Groningen.

Tijdens de Oliewijding worden de ziekenolie, de catechumenenolie gezegend en het heilig Chrisma gewijd. Voorafgaande aan het paastriduum dat in de parochies wordt gevierd, komt de Kerk van het bisdom rond de bisschop bij elkaar. De plechtigheden van Pasen hebben een bijzondere rijkdom.

Evenals vorig jaar zullen de jongeren van het Jongerenplatform, van de Roepingengroep en van parochiƫle jongerengroepen aanwezig zijn en een passende rol vervullen in de liturgie. We komen met hen ook vooraf bij elkaar voor catechese en maaltijd.

Voor meer informatie en opgave kunt u op bijgaande link klikken: Chrisma mis Voor Jongeren 27 Maart 2024 – Bisdom Groningen-Leeuwarden (bisdomgl.nl)Van harte verwelkomen we alle belangstellenden. Het zou heel mooi zijn als er vanuit elke parochie en locatie een vertegenwoordiging aanwezig kan zijn. Na de viering bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee. |
Heel graag tot 27 maart.