autovervoer

halen en brengen
Er zijn veel ouderen die graag naar de viering willen en moeite hebben om dit zelfstandig te doen. Een pool van chauffeurs willen deze wens graag mogelijk maken.
U kunt zich aanmelden voor het autovervoer via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl.  Er wordt dan contact met u opgenomen.

wilt u chauffeur worden?
Voor de chauffeurs geldt dat zij zelf kunnen aangeven hoe vaak ze willen rijden. De coördinatoren stellen op basis daarvan voor alle chauffeurs een vervoersrooster samen.
U kunt zich aanmelden als chauffeur door contact op te nemen met de coördinator autovervoer via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl of neem rechtstreeks contact op met de coördinator in uw wijk of dorp. Raadpleeg daarvoor de contactadressen in de parochiegids. 

(update 22 nov 2022)
In ‘t Vissershûs, kleinschalig wonen ouderenzorg, Pelikaanstraat 1-E, wonen enkele parochianen
met lichte dementie, die graag eens de kerkdienst in de Dominicuskerk willen bijwonen. Welke
parochianen met auto, zouden één keer per maand een of twee medeparochianen kunnen halen
en brengen? Graag bellen met mevr. C. Teunissen- Doodkorte, telefoonnr. 058-2125413