gaan waar de ander is

Zondag 16 mei vierde de Kerk voor de 55e keer Wereldcommunicatiedag. In zijn boodschap voor deze dag spreekt paus Franciscus over communiceren door ontmoeting, door daar heen te gaan waar de ander is. 
Lees verder op www.rkk.nl

Heer, leer ons buiten onszelf te gaan,
en om op weg te gaan op zoek naar de waarheid.
Leer ons te gaan kijken,
leer ons te luisteren,
geen vooroordelen te hebben,
geen gehaaste conclusies te trekken.
Leer ons daarheen te gaan waar niemand heen wil gaan,
de tijd te nemen om te begrijpen,
aandacht te schenken aan het wezenlijke,
ons niet af te laten leiden door het overbodige,
de bedrieglijke schijn te onderscheiden van de waarheid.
Verleen ons de genade uw verblijfplaatsen in de wereld te herkennen
en de eerlijkheid om te vertellen wat wij gezien hebben.

(uit de Boodschap-paus-Franciscus-voor-de-55ste-wereldcommunicatiedag)