heilig verklaring Titus Brandsma

Zondag 15 mei 2022 werd de Friese pater Titus Brandsma door paus Franciscus in Rome heilig verklaard. Zie ook: heiligetitusbrandsma.nl
Titus Brandsma kwam veel in Leeuwarden.
Zo preekte hij op 16 juli 1939 op de vooravond van de bedevaart naar Dokkum in de Bonifatiuskerk.

Hij sprak:

Ik zou de klokken willen doen beieren
Preek van Titus Brandsma in Leeuwarden (1939) 

‘De Liefde is niet geliefd’,
riep in zijn tijd reeds Franciscus van Assisië
en enige eeuwen later Maria Magdalena de Pazzi,
die in extase de klok van het karmelitessenklooster luidde,
om mensen te zeggen, hoe schoon de liefde is.

Al wil het nieuwe heidendom de liefde niet meer,
wij zullen, de geschiedenis indachtig,
toch met de liefde dat heidendom overwinnen.

De natuur gaat boven de leer.
Laat de theorie de liefde verwerpen en veroordelen,
haar een zwakheid noemen,
de praktijk van het leven zal haar altijd weer een kracht doen zijn,
die de harten van de mensen overwint.

 

Titus Brandsma was actief in de vredesbeweging.
Zijn woorden zijn nog altijd actueel:

De lof van de vrede

Ik zou zijn woord van vrede willen herhalen,
doen weerklinken over heel de wereld,
ongeacht wie er naar mij luistert.

Ik zou het willen herhalen,
zodat zij luisteren moeten
wie eerst het hoofd afwendden,
totdat allen het hebben vernomen en begrepen.

Juist het feit dat alom aan de vrede wordt gewanhoopt,
dwingt mij, des te luider de vredesboodschap af te kondigen.

Maar hoeveel te liever hier,
waar de liefde,
nee, de geestdrift voor de vrede zoekt
naar de meest juiste voorstelling
van hetgeen onder vrede moet worden verstaan,
men in alle taal de lof van de vrede bezongen wenst.

Tekst Titus Brandsma uit: Vrede en vredelievendheid (1931)