een serie van 3 lezingen over ‘de roeping tot heiligheid’ van Paus Franciscus

De 3e en laatste lezing over ‘de roeping tot heiligheid’ die Paus Franciscus doet in zijn exhortatie Gaudete et exsultate, zou op 4 november plaatsvinden, begeleid door pastor Kamsma Kunst.
Door de Covid-pandemie ging deze avond fysiek niet door. Pastor Germa heeft daarom een handreiking gemaakt met een uitleg over hoe je met elkaar in gesprek kunt gaan, een verkorte overdenking en enkele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. U kunt samen met anderen uit uw directe omgeving van gedachten wisselen over hoe je heiligheid kunt nastreven in het dagelijks leven. Klik hier >>> voor de handreiking.

De 1e avond (pastor Lysbeth Minnema) ging over de inhoud van de brief van de Paus waarin hij zijn oproep doet. Hierna een aantal links m.b.t. tot deze avond.
– tekst en de powerpointpresentatie,
– verkorte versie van de lezing,
– volledig tekstgedeelte van de ‘exhortatie’ van de paus.

De 2e avond (pastoor Bert v.d. Wal) ging over de Zaligsprekingen. Klik hier voor de video ‘Zaligsprekingen’.