Sint Ceciliakoor, Wergea/Warten

repetitie

wekelijks op maandagavond in de jeugdsoos naast de St. Martinuskerk in Wergea.
Aanvang 19.30 uur

dirigent
Douwe Langhout

In het vieringrooster wordt aangegeven wanneer welk koor zingt en op welke locatie.