teksten / liederen voor Witte Donderdag

Op de kinder- en jeugdpagina vindt u een mooie tekst met ideeën hoe u in huiselijke kring bij de maaltijd aandacht kunt besteden aan de viering van Witte Donderdag en het laatste avondmaal dat Jezus op deze avond viert met zijn leerlingen. Via de link op deze site kunt u vanaf 19 uur de viering in de Dominicuskerk met het pastoraal team live volgen.

Hier wil ik aandacht besteden aan Dietrich Bonhoeffer. Het is vandaag precies 75 jaar geleden dat hij is geëxecuteerd door de nazi´s. Hij was een Duitse predikant die vocht voor de vrijheid van denken, voor het respecteren van iedere mens en voor een einde aan het geweld. In brieven vanuit de gevangenis schrijft hij over de kracht en de troost die hij vindt in God, over rechtvaardigheid, over de noodzaak zich over te geven aan wat er komt in het vertrouwen dat hij geborgen zal zijn in Gods hand. Hij probeert in zijn bewakers de mens te blijven zien en nodigt ze uit ook hem als mens te blijven zien. En hij schrijft indringende reflecties over het lijden en sterven van Christus, aanvoelend dat dit ook zijn weg zal zijn. Vlak voor het einde van de oorlog op 9 april 1945 wordt hij doodgeschoten. In zijn boeken en in zijn brieven leeft hij voort tot in onze tijd.

Op één van zijn teksten is een Taizélied gemaakt:

God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U.
Bij U is het licht, U vergeet mij niet.
Bij U vind ik hulp, ja, bij U vind ik geduld.
Van uw wegen heb ik geen begrip,
maar U weet de weg voor mij.

Op de volgende link hoort u het lied gezongen in het Duits:

Een ander lied dat vaak gezongen wordt op Oudejaarsavond, lijkt me ook heel passend voor deze onzekere tijd. Ook nu leven we in een tijd vol ziekte, leed en sterven en verlangen we naar een nieuwe morgen, een nieuwe tijd waarin Gods licht weer volop schijnt en waarin we de vreugde van het leven opnieuw voluit kunnen ervaren. Hier in de vertaling van: Christien Crouwel

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
wil ik met jullie deze dagen leven
en samen opgaan naar het nieuwe jaar.

Nog wil het oude jaar ons hart vernielen,
belagen met een last die ons beklemt
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil, waartoe Gij zelf ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de zware beker geven
met bitter leed, gevuld tot aan de rand
ontvangen wij die dankbaar, zonder beven,
als goede gift uit uw geliefde hand.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
aan deze wereld en haar zonneschijn
laat ons wat is geleden dan gedenken
geheel van U zal dan ons leven zijn.

Laat warm en stil de kaarsen hier beamen,
dat Gij het licht op aarde hebt gebracht
en als het kan, breng ons dan weer tezamen,
wij weten dat uw licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen het stille, diepe zwijgen,
laat ons dan horen deze volle klank,
die ongezien de wereld zal ontstijgen,
het hoge mensenlied van lof en dank.

Door goede machten wonderbaar geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God deelt met ons de avond en de morgen
en vast en zeker elke nieuwe dag.

pastor Lysbeth Minnema