missie en visie Sint Vitusparochie

Het pastoresteam en het parochiebestuur hebben een nieuw beleidsplan voor de komende vijf jaar opgesteld. Dit geeft een richting aan waar we in de Sint Vitusparochie de komende vijf jaar aan willen werken. Of in andere woorden: Wat ons beweegt als Sint-Vitusparochie de komende vijf jaar (2022-2027).Daar hoort een missie bij  (een stip aan de horizon waar we naar toe op weg gaan). Die missie is: 

Geïnspireerd door de Heilige Schrift en de Rooms-Katholieke traditie door de eeuwen heen is de Sint Vitusparochie er om ontmoetingen te stimuleren tussen mensen onderling -parochianen en niet-parochianen-, waarbij men elkaar echt leert kennen, God in de ander leert kennen en God zelf leert kennen.


Wat zien we  voor ons over 5 jaar? Waar staan we dan als parochie? Dat is de visie.
Die visie hebben jongeren van O3 voor ons in onderstaande animatie verwerkt. Elk jaar willen we twee punten van deze visie-animatie uit gaan werken. Het komende jaar willen we gaan werken aan het eerste en het laatste punt. We hopen dat deze animatie alle werkgroepen gaat helpen om een stuk op weg te gaan op de ingeslagen weg.