blijf in mijn liefde … (blog 03)

Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen. (naar Joh. 15, 5-9) Dit is het thema van de week van het gebed voor de eenheid van de christenen. Elk jaar in januari bidden we als christenen van verschillende kerken om eenheid, om onderling begrip, en om de mogelijkheid dat we naar elkaar toe groeien. Het is de liefde van Christus en voor Christus die ons met elkaar verbindt. Dit jaar staat het prachtige beeld van de wijnstok centraal. Misschien bent u wel eens in streken geweest waar volop wijn wordt verbouwd. In lange rijen staan de wijnstokken en hun ranken worden langs lijnen geleid, zodat de zon goed kan schijnen op de druiven die aan de ranken groeien. Zo zijn we ook als verschillende kerken als die ranken die vrucht dragen. We waaieren wijd uit van de stam, hebben onze eigen vormen ontwikkeld, maar allemaal zijn we verbonden met de stam, die Christus is. Uit zijn leven, lijden en verrijzen putten we allemaal onze kracht.

Is het erg dat we met zoveel verschillende kerken samenleven in ons land, maar ook wereldwijd? Dat denk ik niet. Belangrijk is dat we in de andere kerken ook de verbondenheid met Christus kunnen zien en dat we in het anders zijn van de ander rijkdom ontdekken. Te lang hebben we heel veel energie gestoken in het bestrijden van elkaars denkbeelden. Ons land heeft zijn wortels in de heftige vetes tussen katholieken en protestanten. Maar ook binnen kerken zijn er vaak heftige conflicten geweest over wie de juiste interpretatie gaf van het geloof. Denk alleen maar aan de grote polarisatie binnen de katholieke kerk tussen de conservatieve richting en mensen van de  8-meibeweging die bijna niet met elkaar in gesprek kwamen. Het zorgde voor een verdeelde kerk waar Christus als gemeenschappelijke bron naar de achtergrond verdween.

Juist daarom is het belangrijk om te blijven bidden om eenheid, waar Jezus zelf al om bad op de laatste avond voor zijn dood. Hij verlangde ernaar dat de liefde voor Hem en voor elkaar de leidraad werd voor zijn leerlingen. Daar bidden we ook om in deze week, dat de liefde voor Christus ons mag inspireren om te blijven zoeken naar hoe wij in ons leven, in onze samenleving vrucht kunnen dragen.

Gebed

Heilige Geest, levendmakend vuur en zachte adem,
kom en blijf in ons.
Vernieuw onze passie voor eenheid,
zodat we de band die ons met U verenigt voor ogen houden.
Mogen allen die sinds hun doop bekleed zijn met Christus,
één zijn en samen getuigen van de Bron van onze hoop.
Amen. 

pastor Lysbeth Minnema
19 januari 2021
(blog 03, 2021)